Vad vi gör

Vad vi gör

Vi på BRY jobbar med två huvudinriktningar:

1. BRY kräver att det inrättas en särskild barndomstol

I ett fungerande rättssamhälle lagförs och straffas de som bryter mot lagen. Lagarna visar vad vi anser vara rätt och fel. De straff som utdöms skall spegla hur allvarligt samhället ser på brott. Ett flertal färska domar visar tydligt att det finns ett glapp mellan brott och straff. Dagens rättssystem passar inte dagens samhälle. Den som misshandlar eller begår övergrepp mot barn kommer ofta lindrigt undan. Antingen frias de helt eller får låga straff. Till skillnad mot exempelvis ekonomiska brott som ger betydligt hårdare straff.

Det här vill vi förändra! Skärp straffen och inrätta en särskild barndomstol med specialutbildad personal som arbetar med barnperspektivet i fokus.

2. BRY ger stöd till föräldrar som kämpar för att skydda sina barn

När ett barn utsätts för övergrepp på förskola upprättas kristeam och det bildas stödgrupper. Men när man som förälder misstänker att misshandeln eller övergreppen skett inom familjen, då står man ofta helt ensam. Det blir en övermäktig uppgift, särskilt eftersom man själv hamnar i kris. När allt är kaos så är det svårt att tänka strategiskt.

Läs vår checklista inför myndighetskontakt vid misstanke om misshandel eller övergrepp av närstående

  För att hjälpa dig igenom processen att skydda ditt barn har BRY utvecklat ett stödprogram med råd och hjälp. Den riktar sig både till dig som nyligen börjat misstänka att allt inte står rätt till, och till dig som kämpat ett tag för att skydda ditt barn.

  Gå till Agneta Bravélius utbildnings- och stödportal för föräldrar som kämpar med att skydda sina barn

  BRYs aktiva arbete

  • BRY uppvaktar ansvariga politiker för att förmå dem att stärka barns rättsskydd. För att få dem att agera så behöver vi vara många som trycker på.
  • BRY arbetar opinionsbildande. Ju fler som ställer sig bakom vårt krav på barndomstol, desto snabbare kan vi skapa förändring.
  • BRY lyfter enskilda fall för att du ska få inblick i den ytterst allvarliga och akuta situation som alltför många utsatta barn befinner sig i idag. Läs gärna Agnetas blogg.
  • BRY bevakar rättegångar och rapporterar direkt därifrån. På så vis får du insyn i hur dagens domstolar arbetar.
  • BRY anordnar olika manifestationer. Här kan du exempelvis läsa om vårt teddybjörnsuppror som har blivit starten till BRYrevolution.
  • BRY driver flertalet engagemang och åsiktskampanjer via sociala medier. Följ gärna oss på Facebook, Instagram, Twitter, Youtube eller LinkedIn

  Historien bakom BRY

  Agneta Bravélius

  Grundare och verksamhetsansvarig

  “Jag har levt ett brokigt, och till större delen ett alldeles fantastiskt liv. Jag har haft förmånen att arbeta med spännande uppdrag på intressanta företag. Jag har exempelvis jobbat som inköpschef på CBS Records (numera Sony Music) och som produktionschef på Warner Home Video. Sex år av mitt liv har jag bott utomlands, på Sri Lanka, i Panama och i Los Angeles.

  1997 slogs mitt liv i spillror. Jag var tvungen att lägga allt annat åt sidan för att fokusera på att skydda mitt eget barn mot fortsatt misshandel och övergrepp. Min kamp tog sex år, helt utan stöd från myndigheterna. För att sprida kunskap om hur rättslösa barn är i Sverige så skrev jag ner vår historia i boken När blodsbanden brister som publicerades under pseudonymen Hanna Svensson. Den gavs ut 2003, har sålts i över 70.000 ex och säljer fortfarande än idag.

  När jag tagit mig ur den värsta chockfasen så bytte jag arbetsinriktning. Under flera år arbetade jag som rehabiliteringskonsult. Där kom jag i kontakt med vuxna som farit väldigt illa under barndomen. Många av dem hade fått bestående men, med långa sjukskrivningar som följd. Jag fick en tydlig inblick i hur barndomstrauman påverkar oss även i vuxen ålder.

  Jag fortsatte följa samhällsutvecklingen och såg till min förfäran att ingen förändring skedde. Därför startade jag Insamlingsstiftelsen BRY – Barns Rättsskydd i slutet av 2013. Det blev mitt sätt att använda mig av mina erfarenheter på ett konstruktivt sätt med syfte att skapa förändring.

  Jag har fått flera priser och utmärkelser, bl. a. blev jag utsedd till en av årets ljusbärare av radio P4 Sörmland. Jag var också en av 101 hjältar som gör världen bättre för barn och mottog stipendium från Stenbeckstiftelsen. Dessutom var jag en av Årets inspiratörer i tidningen Leva – för barnens talan.

  På egen hand hade jag inte klarat av att komma så här långt med BRY. Jag har ett fantastiskt team vid min sida som bidrar på olika sätt. Tillsammans hjälps vi åt att skapa ett tryggt samhälle för våra barn. Jag ser att vårt arbete ger resultat. Tack vare alla positiva mail och meddelanden från er som BRYr er och sträcker ut en hand för att hjälpa till – tack vare er känner jag att förändring är möjlig. Ni blir alltfler varje vecka och ni ger mig kraft att fortsätta fram till mål.