Masthead header

Statistik

Visste du att:

 

Vart femte barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp innan de fyller arton år! (Källa: Stiftelsen Allmänna Barnhuset)

 

De flesta övergreppen sker av någon som barnet redan känner, ofta i hemmet (källa: Rädda Barnen)

 

Olika studier visar att nästan vart sjunde barn någon gång blivit slagen av en vuxen i hemmet (källa: Rädda Barnen).

 

I Sverige försökte 2 303 ungdomar mellan 15 och 24 år ta sina liv år 2014, varav 170 dog (källa: NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa).

 

… bara för att nämna några exempel. Mörkertalen är stora…

 

Barn som berättar, eller visar tecken på att vara utsatta får inte den hjälp eller det skydd de behöver:

 

Endast två av landets BUP-mottagningar är specialiserade på traumabearbetning: BUP Elefanten  i Linköping och BUP Traumaenhet i Stockholm.

 

Det råder stora skillnader i hur många anmälda sexualbrott mot barn som leder till åtal. I Luleå och Karlskrona leder endast 5% av alla anmälningar vidare men i Eskilstuna är motsvarande siffra 79% (källa: Åklagarmyndigheten, se illustration nedan).

 

Handläggningstiderna hos polisen och åklagare varierar, beroende på var i landet det utsatta barnet bor.  Sämst är Falun och Södertörn och bäst är Helsingborg och Jönköping (källa: Rädda Barnen).

 

Även inom socialtjänsten förekommer allvarliga brister. Stadsrevisionen har granskat barnavårdsutredningar i Göteborg. 1 400 utsatta barn får inte rätt skydd (källa: Stadsrevisionen/Svt).

Sju av tio socialsekreterare funderar allvarligt på att söka annat arbete utanför socialtjänsten. Problemen är störst inom den sociala barn- och ungdomsvården, där unga och oerfarna socialsekreterare ofta kämpar med en tung arbetsbörda (källa: Akademikerförbundet SSR).

 

Det här tycker vi inom BRY är alldeles galet. Du hittar våra krav på förändring här. Gå med som medlem i BRY så kan vi snabbare få tillstånd en förändring. 

 

10570551_757939910935338_6125047962240235512_n

 

 

Print Friendly, PDF & Email