Presskonferens för barndomstolen

Presskonferens för barndomstolen
2019-04-30 carl

Igår höll BRY presskonferens med anledning av att referensgruppen utarbetat det dokument som beskriver barndomstolen. Vi förklarade varför vi kräver att det inrättas en särskild barndomstol.

Agneta Bravélius inledde och informerade om att hon ser samma larmrapporter idag som för 20 år sedan, när hon själv kämpade för sitt barn. Myndigheternas brister kvarstår. De föräldrar som tar kontakt med BRY idag berättar hur de blir motarbetade istället för att få hjälp att skydda sina barn. Agneta får kännedom om nya fall varje dag.

Vi spelade upp ett av Annas inspelade möten på socialtjänsten. Där framgick det att de anser att det är hennes oro över att sonen är utsatt för övergrepp som är problemet. De tar ingen notis om alla orosanmälningar som inkommit från olika experter, oberoende av varandra.

Monica Dahlström-Lannes, fd vålds- och sexualbrottsutredare, beskrev att hon aldrig sett ett mer väldokumenterat fall än Anna & Elias. Inspelningar, foton på skador, vittnen som kan styrka barnets utsatthet och inte minst 9 orosanmälningar från professionella. Trots detta agerar inte socialtjänsten. Istället saboterar de polisens förundersökning. Samma åklagare som inte utrett de sexuella övergreppen begär mamman häktad för grov egenmäktighet med barn. Anna har suttit häktad över en månad, helt isolerad med fulla restriktioner. Monica pekade även på andra liknande fall och att det är barnen som straffas när rättssystemet brister.

Hans Cagnell, socionom och leg psykoterapeut, berättade om sina möten med Elias. Pojken hade varit tydlig när han berättade om det våld och de övergrepp han varit utsatt för. Hans talade även övergripande om de allvarliga konsekvenserna för barn som utsätts för övergrepp. Om man ska begränsa de negativa effekterna av våld och övergrepp i barndomen så är det viktigast att övergreppen upphör.

Rebecca Lagh, advokat, betonade att hon ej är insatt i fallet Anna & Elias men hon arbetar med liknande fall. Hon ser ett tydligt mönster hur domstolar negligerar barns upplevelser av våld eller sexuella övergrepp. Hon bekräftade att barn saknar rättsskydd i Sverige idag. Vi behöver gå från föräldrarätt till barns rättigheter. Genom inrättande av barndomstol, med specialutbildad personal så skulle vi råda bot mot den kunskapsbrist som råder idag.

Agneta Trygg, grundare och verksamhetsansvarig i Trygga Vuxna, ingår också i referensgruppen, men var förhindrad att delta.

Inbjudan hade skickats ut till media, radio, tv och tidningar – totalt ett femtiotal adresser. En reporter med kameraman kom från SVT. Vi har bett att få överlämna vårt dokument till justitieminister Morgan Johansson. Hans sekretariat har meddelat att han är fullbokad sex månader framöver.

I bild från vänster till höger:
Christina Hägglund – volontär
Rebecca Lagh – advokat
Agneta Bravélius – grundare och verksamhetsansvarig i BRY
Monica Dahlström-Lannes – fd vålds och sexualbrottsutredare
Hans Cagnell – socionom och leg psykoterapeut
Elisabeth Isit – styrelseledamot och samordnare i BRY
Anahita Kolahdozan – volontär

Comments (0)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*