Masthead header

BRY-grupperna har två inriktningar:

 

  1. BRY inspirerar var och en att värna barnen i sin närhet

Många av de barn som far illa i sin familj är helt beroende av att någon utanför hemmet agerar. När det finns misstankar om att barn utsätts för brott ska var och en veta vart man vänder sig, t ex hur och när man kontaktar polis eller socialtjänst.

Men vi ska inte bara agera vid akut misstanke om brott. Många gånger kan vi göra stor skillnad i ett barns liv och skapa ökad trygghet i vårt samhälle genom att se och bekräfta barnen i vår närhet. På så vis bygger vi förtroende och barnen vet vart de kan gå OM de skulle behöva hjälp.

Exempel på enkla handlingar som kan ha stor betydelse:

Duka fram en extra tallrik vid middagsbordet åt grannens barn. Du vet inte hur de har det hemma. Vackra gardiner borgar inte för ett tryggt hem.

Erbjud skjuts till träningar, osv.

 

  1. BRY sätter press på ansvariga politiker och kräver att Barnkonventionen följs

Vi sätter vi press på politikerna lokalt.

Hur är det med mobbingen på den ortens skolor?

Vad görs rent konkret för att skapa förändring?

Följer socialtjänsten Barnkonventionen?

Hur fungerar samverkan mellan polis, skola och socialtjänst, etc?

 

BRY – Barns Rättsskydd centralt verkar för att skapa förändring rikstäckande. Tillsammans med våra förgreningar runt om i landet kan vi snabbt mobilisera krafter för att påverka makthavare.

 

Våra ledord är INFORMATION – INSPIRATION – CIVILKURAGE!

 

Vi behöver din hjälp! Alla kan göra något. Våra tips hittar du här.