Masthead header

Två spädbarn mördas – ingen straffas

På kort tid har två spädbarn bragts om livet i Sverige. Föräldrarna till barnen misstänks men frias trots graverande omständigheter. I ett av fallen beviljas till och med mamman skadestånd på 164.000:- för tiden i häktet. Läs mer på Agnetas blogg. Hon menar att detta är två tydliga exempel på att det finns ett glapp mellan brott och straff. De som misshandlar eller begår övergrepp mot barn kommer ofta lindrigt undan. Antingen frias de helt eller får låga straff – till skillnad mot exempelvis ekonomiska brott som ger betydligt hårdare straff.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email