Hem

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

Låt de barn som utsätts för allvarliga brott inte gå obemärkta förbi. De har rätt att få den hjälp de behöver, i rätt tid och av professionella insatser. Vi anser att barn i Sverige idag saknar ett komplett rättsskydd och det är en svår problematik då bristerna är omfattande.

Sedan 2018 fokuserar BRY – Barns Rättsskydd på att kräva att det inrättas särskild barndomstol. Det är den insats som vi ser skulle ha störst betydelse för utsatta barn.

Bli månadsgivare du med, så stödjer du oss i vårt arbete för vår vision att Sverige ska följa FN:s barnkonvention!

Vart femte barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp innan de fyller 18 år. 80% av dessa övergrepp sker inom familjen eller av annan närstående. Endast 4,2% av de anmälda sexualbrotten mot barn leder till fällande dom.

Vi måste ta utsatta barns situation på allvar! Vi vill inte höra om fler utredningar. Det är hög tid att agera. Ta barnen på allvar. Inrätta särskild barndomstol!

 • nov272019

  Rättighetsbärare

    ”Rättighetsbärarna” är en programserie om barns rättigheter, producerad av UR. Agneta Bravélius, grundare av BRY, delar sina tankar om barn i rättsliga processer. Här finner du klippet. Hennes slutord i klippet är: Vi måste vakna. Vi måste sannerligen vakna upp här i Sverige och se vad som sker hemma…

  Läs mer
  BRY - Barns Rättsskydd
 • nov262019

  BRY-l med BRY-gd

  Ahlsell ❤️ i Västervik är en butik som BRYr sig lite extra och hörde av sig med en idé på hur de ska stötta vårt arbete för barndomstol. I en nyinstallerad BRY-l, kan du köpa en perfekt tempererad BRY-gd via Swish. Hela beloppet går till arbetet med att införa en särskild…

  Läs mer
  BRY - Barns Rättsskydd
 • nov202019

  Barnkonventionen 30 år

  Idag fyller barnkonventionen 30 år. Den 20 november 1989 trädde den ikraft. Sverige var ett av de allra första länderna som antog den. Grundtanken är vacker och väl genomtänkt. Jag har följt utvecklingen inom barns rättsskydd under tjugo år. Det har aldrig varit så illa som nu. Vi stoppar huvudet…

  Läs mer
  BRY - Barns Rättsskydd
 • nov072019

  Thomas Bodström

  Tack för givande möte Thomas Bodström. Med på mötet med vår fd justitieminister var Monica Dahlström-Lannes, Agneta Bravélius och filmfotograf som önskar vara anonym Genom våra olika möten tar vi flera steg framåt – mot barndomstol!

  Läs mer
  BRY - Barns Rättsskydd