Hem

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

Låt de barn som utsätts för allvarliga brott inte gå obemärkta förbi. De har rätt att få den hjälp de behöver, i rätt tid och av professionella insatser. Vi anser att barn i Sverige idag saknar ett komplett rättsskydd och det är en svår problematik då bristerna är omfattande.

Sedan 2018 fokuserar BRY – Barns Rättsskydd på att kräva att det inrättas särskild barndomstol. Det är den insats som vi ser skulle ha störst betydelse för utsatta barn.

Bli månadsgivare du med, så stödjer du oss i vårt arbete för vår vision att Sverige ska följa FN:s barnkonvention!

Vart femte barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp innan de fyller 18 år. 80% av dessa övergrepp sker inom familjen eller av annan närstående. Endast 4,2% av de anmälda sexualbrotten mot barn leder till fällande dom.

Vi måste ta utsatta barns situation på allvar! Vi vill inte höra om fler utredningar. Det är hög tid att agera. Ta barnen på allvar. Inrätta särskild barndomstol!

 • dec222020

  Allt är inte alltid som det ser ut

  En julberättelse Skynda er ungar, ropar mamma. Vem vill se granen? Vi rusar ned för trappen och in genom salsdörrarna. Mina bröder tvärstannar innanför tröskeln. Vi stirrar häpet på granen. Där står den, dekorerad med choklad i alla de former, brandbilar, verktyg, sagofigurer och stora blänkande guldänglar som svävar upphängda…

  Läs mer
  BRY - Barns Rättsskydd
 • okt172020

  BLI BRY-FADDER

    Vi svenskar är fantastiska på att hjälpa utsatta barn världen över. BRY anser att vi även måste se barnen mitt ibland oss, hemma på vår egen gata. Därför startar vi nu fadderverksamhet för barn i Sverige. Pengarna går till att ge stöd till barnens föräldrar som kämpar för att…

  Läs mer
  BRY - Barns Rättsskydd
 • sep102020

  Hur påverkas barnen i vuxen ålder?

  Hur påverkas barn av att tvingas att träffa en förälder som slår? Det saknas uppföljningsstudier men det finns gott om barn som vuxit upp och som kan berätta hur det var. Lyssna på intervjun i P1  där ett syskonpar berättar hur sveket från barndomen påverkar dem än idag: depressioner sjukskrivningar…

  Läs mer
  BRY - Barns Rättsskydd
 • sep042020

  Stöd till dig som kämpar för ditt barn

  Såsom ni hört i P1:s dokumentärserie så är bristerna omfattande när det gäller barns rättsskydd. Barn som utsatts för våld och övergrepp inom familjen tvingas träffa sin förövare. Myndigheterna saknar kunskap och riskbedömning görs alltför sällan. Inom BRY fokuserar vi på lösningar! Fram till dess att barndomstolen är på plats…

  Läs mer
  BRY - Barns Rättsskydd