Hem

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

Låt de barn som utsätts för allvarliga brott inte gå obemärkta förbi. De har rätt att få den hjälp de behöver, i rätt tid och av professionella insatser. Vi anser att barn i Sverige idag saknar ett komplett rättsskydd och det är en svår problematik då bristerna är omfattande.

Sedan 2018 fokuserar BRY – Barns Rättsskydd på att kräva att det inrättas särskild barndomstol. Det är den insats som vi ser skulle ha störst betydelse för utsatta barn.

Bli månadsgivare du med, så stödjer du oss i vårt arbete för vår vision att Sverige ska följa FN:s barnkonvention!

Vart femte barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp innan de fyller 18 år. 80% av dessa övergrepp sker inom familjen eller av annan närstående. Endast 4,2% av de anmälda sexualbrotten mot barn leder till fällande dom.

Vi måste ta utsatta barns situation på allvar! Vi vill inte höra om fler utredningar. Det är hög tid att agera. Ta barnen på allvar. Inrätta särskild barndomstol!

 • aug112019

  Media behövs

  NÄR VI #BryterTabut SÅ BEHÖVER VI MEDIA De flesta övergreppen mot barn begås av någon inom familjen, eller av annan närstående. Dessa fall lyfter inte media. De menar att det står ord mot ord (mellan de vuxna) och pekar på att det inte finns någon fällande dom. Problemet är att…

  Läs mer
  BRY - Barns Rättsskydd
 • aug012019

  Barn efter barn efter barn

  Det finns en föreställning i vårt samhälle som handlar om att alla föräldrar är bra föräldrar. En föreställning som inte är sann. De anonyma historierna som skickats till oss bekräftar detta. Vi har också en övertro på myndigheter. Vi tar för givet att de ska träda in och skydda de…

  Läs mer
  BRY - Barns Rättsskydd
 • aug012019

  #BryterTabut

  Barn är små människor. Självklart skall de även ha mänskliga rättigheter! Sverige brister på den punkten. Bristerna är omfattande. Det här ska vi förändra. Var med oss när vi #BryterTabut. Med start imorgon kommer vi att publicera historia efter historia för att få ansvariga politiker att fatta att vi står…

  Läs mer
  BRY - Barns Rättsskydd
 • jul182019

  Ny hemsida!

  Varmt välkommen till vår nya hemsida! Vi hoppas att du finner den information du sökte när du kom in på sidan. Förhoppningsvis har vi även lyckats förmedla hopp. Stort och varmt tack till Lin & Halm som gjort vår nya hemsida. De har inte bara designat och byggt den utan…

  Läs mer
  BRY - Barns Rättsskydd