Hem

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

Låt de barn som utsätts för allvarliga brott inte gå obemärkta förbi. De har rätt att få den hjälp de behöver, i rätt tid och av professionella insatser. Vi anser att barn i Sverige idag saknar ett komplett rättsskydd och det är en svår problematik då bristerna är omfattande.

Sedan 2018 fokuserar BRY – Barns Rättsskydd på att kräva att det inrättas särskild barndomstol. Det är den insats som vi ser skulle ha störst betydelse för utsatta barn.

Bli månadsgivare du med, så stödjer du oss i vårt arbete för vår vision att Sverige ska följa FN:s barnkonvention!

Vart femte barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp innan de fyller 18 år. 80% av dessa övergrepp sker inom familjen eller av annan närstående. Endast 4,2% av de anmälda sexualbrotten mot barn leder till fällande dom.

Vi måste ta utsatta barns situation på allvar! Vi vill inte höra om fler utredningar. Det är hög tid att agera. Ta barnen på allvar. Inrätta särskild barndomstol!

 • maj202020

  Dokumentären “Att rädda ett barn”

  Till Dig som har tittat på Bo-Göran Bodins dokumentär ”Att rädda ett barn” När traditionell media äntligen granskar utsatta barns rättsskydd så används skattepengar från public service för att göra en dokumentär i tre delar där man väljer att ta den vuxnes perspektiv. Detta partiska ställningstagande riskerar att påverka den…

  Läs mer
  BRY - Barns Rättsskydd
 • maj172020

  Att bli misshandlad av sin mamma

  Lyssna på Adam när han berättar sin historia. Det är hög tid att vi #BryterTabut och pratar om det som sker mitt ibland oss.

  Läs mer
  BRY - Barns Rättsskydd
 • mar262020

  Samma allvarliga brister 1999 som 2020

    Barn måste få rätt att inte träffa sina föräldrar   Dagen 5.1.1999 En mamma undrade i en kvällstidning: “Om pappa längtar hämtar polisen det, men vem hämtar pappa, då barnet längtar.” Frågan är aktuell, för den nya vårdnadslagen har vållat debatt och fått kritik för att den inte tillvaratar barnens…

  Läs mer
  BRY - Barns Rättsskydd
 • jan292020

  Riksdagen idag!

      Idag deltar vi i ett seminarium i Riksdagen. Så här såg anmälan ut. Den gick ut till samtliga ledamöter. Nu är vi spända av förväntan! Fortsättning följer!   Hur ser rättsskyddet ut för barn som utsätts för misshandel och sexuella övergrepp?  Vart femte barn i Sverige utsätts för…

  Läs mer
  BRY - Barns Rättsskydd