Masthead header

Vissa dagar är helt enkelt bättre än andra.
Vi fick nyligen besked om att en av de kungliga stiftelserna väljer att stödja vår digitala plattform.
Vi är så tacksamma!

Genom plattformen ger vi stöd till de föräldrar som kämpar för att skydda sina barn då de har berättat att de varit utsatta för våld och övergrepp. När det är den andra föräldern som är förövare står man annars helt ensam och kämpar mot myndigheter som inte har kunskap om vilka varningsklockor man ska ta fasta på.
Genom att hjälpa föräldrarna räddar vi barnen.
Mer info finner du här.

Parallellt med att vi stöttar föräldrarna så arbetar vi för att det ska inrättas en särskild barndomstol.

IMG_5912

 

Under veckan som gått har Agneta Bravélius fått kännedom om tre nya fall.
Hon berättar även om den största utmaningen som BRY står inför.
Och, Lasse får svar på sin fråga.

Skickat till de olika riksdagspartierna den 20 maj, 2018:

Vart femte barn utsätts för sexuella övergrepp i Sverige, innan de fyller 18 år (källa: Allmänna Barnhuset). Ett fåtal av alla polisanmälningar om misstänkta sexualbrott mot barn leder vidare till åtal. Den procentuella andelen varierar kraftigt beroende på var i landet barnet bor. Sämst är Luleå och Karlskrona där endast 5% leder till åtal. Bäst är Eskilstuna, där leder 79% till åtal (källa: Åklagarmyndigheten).

90% av alla övergrepp sker inom familjen, eller av någon som står familjen nära (källa: Rädda Barnen). När förövarna inte döms så innebär detta att barnen tvingas bo kvar i utsatthet. Misshandel och övergrepp tillåts fortsätta.

De som kommer i kontakt med dessa barn saknar specialkunskap om hur man upptäcker dem och hur man på bästa sätt hjälper ett utsatt barn. Det ingår inte i deras grundutbildning. Detta gäller både lärare, socialsekreterare, domare med flera.

Jag vill mena att detta är ett gigantiskt samhällsproblem.

I England tar man allvarligt på sexuella övergrepp mot barn. Där ses detta problem som ”a national threat”.

I Australien visar en ny rapport att deras institutioner misslyckats att ta hand om barn som utsatts för sexuella övergrepp. Tiotusentals barn är drabbade i en så kallad ”national tragedy”.

Nu vill jag och våra följare ha svar på följande frågor:

  1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
  2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
  3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?

Era svar kommer att redovisas på våra digitala plattformar.

Med vänlig hälsning!
Agneta Bravélius
BRY – Barns Rättsskydd