Masthead header
 

Vart femte barn utsätts för övergrepp i Sverige innan 18 års ålder! *

 De flesta övergreppen sker av någon som barnet redan känner, ofta i hemmet. **

Var sjunde högstadieelev har blivit slagen av sina föräldrar eller någon annan vuxen i hemmet! ***

Varje vecka tar ett barn i Sverige livet av sig!!! ****

Källor:
* Stiftelsen Allmänna Barnhuset
** Rädda Barnen
*** Rädda Barnen/Stiftelsen Allmänna Barnhuset
**** SCB Statistiska centralbyrån 

 

De barn som berättar eller visar tecken på att vara utsatta får sällan den hjälp eller det skydd de behöver.
Socialtjänst och polis har sedan länge slagit larm om att de saknar resurser.
BUP-mottagningar, skolpsykologer och kuratorer är överbelastade.
De som kommer i kontakt med dessa barn saknar dessutom utbildning om vilka varningsklockor man ska ta fasta på och hur man på bästa sätt hjälper dessa barn.
För barnen får detta förödande konsekvenser då de tvingas att stanna kvar i misär!

BRY – Barns Rättsskydd består av vuxna som tar utsatta barn på allvar. Vi tar ställning för barnen!

Detta gör vi för att skapa ett tryggt Sverige:

Vi fokuserar på barnens trygghet och lyfter dessa frågor till allra högsta nivå. Våra krav på förändring hittar du här.

En annan viktig del i vårt arbete är att inspirera var och en att BRY sig om barnen i det egna kvarteret. Vi vill inspirera till ökat civilkurage! Vi behöver din hjälp!
Alla kan göra något!
Tillsammans skapar vi det samhälle vi vill ha!
Tips på vad du kan göra hittar du här.
button

 

 

 

 


bok5