Masthead header
 

Öppna ögonen och våga BRY dig!

 

Misshandel och sexuella övergrepp har blivit vardag för alltför många barn och unga i Sverige. Våldet kryper
nedåt i åldrarna. Vuxenvärlden har blundat för länge och nu har våra barns trygghet och rättsskydd glidit oss ur
händerna. Vi har ett gigantiskt och mycket allvarligt samhällsproblem. Det är inte acceptabelt att vart femte barn*
utsätts för sexuella övergrepp innan de fyller arton. Det är inte heller OK att ett barn i veckan tar livet av sig. Det
är dags att öppna ögonen, säga stop, kräva förändring och våga BRY sig.

Vad gör BRY – Barns Rättsskydd?

  1. Skapar opinion genom att sprida kunskap om svenska myndigheters allvarliga brister till allmänheten.
    Sätter press på ansvariga politiker och kräver rikstäckande förändringar enligt vår ”krav-lista”. 
  2. Inspirerar var och att BRY sig om barnen i det egna kvarteret. Vi vill göra ett barn till allas barn!

För att snabbare få spridning på vårt budskap och skapa genomgripande förändring bildar vi nätverk runt om i
landet med hjälp av ideella krafter, så kallade BRY-grupper. De skapar förändring på den egna orten. Tillsammans skapar vi ett tryggt samhälle för oss alla!button

Våra ledord är INFORMATION – INSPIRATION – CIVILKURAGE!

Vi behöver din hjälp! Alla kan göra något. Våra tips hittar du här.

* Källa: Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2015


bok5